Oleellisuus viittaa kokemiseen, siihen mikä yksilön elämässä tuntuu ja näkyy. Siihen miten kukin toimii ja arvottaa asioita, ollessaan osana maailmaa, josta on syntynyt ja jonka mahdollisuudet ovat avoimenaan…

 avainko4

Se tuntuu avaimelta,

kohdistajalta elämämme tapahtumille?


Se on jokaiselle oma,

mutta myös kaikille yhteinen,

merkitystä tai arvonantoa nauttiva?

Edellytys jollekin olemassa olevalle on myös sitä,

kuten vaikkapa olosuhteet elämälle tai vaikutusvallalle?


Se viittoo kaikessa esiintyvään vuorovaikutteiseen olomuotoon,

oli sen sisältö sitten mitä tahansa?

Yksinkertaisuuden kautta…

voivat monimutkaisetkin merkitykset hahmottua?


Seikkaile

ja

syvenny lisää,

mikäli tuntuu

siltä…


KIITOS AJASTASI.

otsakekuvako