Henkilökohtainen elämä

silmatko

Mikä sinulle näyttäytyy oleellisena? Mistä sen tiedät? Minkä otat vastaan ja mitä et? Kuka olet? Millaisten vaikutusten keskelle me vartumme?

 

Yksilöllisesti koemme elämämme omin värittymin, tosin vaikutuskenttä joka meitä ympäröi, muodostaa ison osan siitä mitä olemme. Emme siis ole irrallisia maailmasta, joka meitä ympäröi, vuorovaikutussuhde on ilmeinen, välitön. ”Välimme”, blokkaavuudet ja poissulkevuudet,  ovat nekin osa tuota vuorovaikutuskenttää. Olemme tästä maailmasta, siinä vaikuttavien tekijöiden muovauksessa, läpi elämämme. Valtavat potentiaalit ovat avoinna kannateltavaksi. Valtavan osan tuosta kannattelusta annamme vallitseville normeille, yhteiskuntajärjestelmille ja asiantuntijoille. Hoidamme oman osamme ja viihdytämme itseämme samalla kun pidämme itsemme kutakuinkin kunniallisen kansalaisen lähimaastossa?


papukaijakoSyntyminen Suomeen sisälti paljon siitä maailmasta, joka esimerkiksi minuuden muodostumiseen vaikutti, asenteisiin ja sisältöihin, suorasti tai reagoimalla, sittemmin rohkeasti kyseenalaistaen. Toki, aikakaudesta riippuen vaikutuspiiri on huomattavasti laajempi. 2000-luvulla varttuessa vaikutuspiiriksi on internetin ansioista tullut valtavan laaja kenttä. Taipumuksenamme tosin tuntuu olevan ruokkia poimimiamme vaikutteita joko niitä kyöhnäten tai niiden herättämillä vastareaktioilla. Globalisaatio, kansainvälistyminen oli yksi toistelluimmista termeistä koulussa. Monipuolisuuden kirjo saattaa myös viedä voimaa yksinkertaisilta, kaikkia ihmisiä yhdistäviltä tekijöiltä. Toisaalta eroavaisuuksiin keskittymisellä on huolestuttavan pitkät ja syvät perinteet, joita kansainvälistymisellä on potentiaali kitkeä.


Toisaalta syntyminen ylipäätään ja siitä alkaen ilmentyneet mahdollisuudet, tarjoutunut mahdollisuus olla osana maailmaa, todellisuutta, tuntuu valtavalta tilaisuudelta. Kuinka sen käytämme? Synnymme, saamme nimen, matkimme kasvattajiamme ja ympäristöä josta kasvamme, ammennamme esimerkeistä ja omaksumme kyvyn ajatella oppimamme kielen kautta, altistumme ympäristömme tarjoamille vaikutuksille, miellämme itsemme yhä vahvemmin yksilöiksi, koemme onnistumisia ja epäonnistumisia, tavoittelemme ja haaveilemme asioista, toteutamme omaksumiamme mielitekoja, vaikutumme ja olemme vaikuttumatta, ohjaudumme lävitse elämämme, toimimme osana hienosäädettyä yhteiskuntajärjestelmää, jatkuvana syntymisen ja kuolemisen vivahteikkaana liikuntona yksilöllisestä keskuksesta käsin?

cropped-otsakekuvako0.png